• +370-63648219
  • sprendimai@spanguolesdirbtuveles.lt
  • Lithuania

Apie mus

 MB „Spanguolės dirbtuvėlės“ komandą ir veiklas kurios, manome Jūsų [organizacijai/asociacijai/bendruomenei] galėtų būti aktualios bei tapti tolesnio mūsų bendradarbiavimo pradžia.

 Mes esame socialiai atsakinga Mažoji bendrija, kuri dirba su valstybinėmis bei privačiomis organizacijomis, bendruomenėmis bei atskiromis žmonių grupėmis socialinių edukacinių projektų, bendruomeninių renginių įgyvendinimo srityje. Projektų ir renginių turinys – patyriminiai  susitikimai, kuriuose kalbame, diskutuojame bei išbandome situacijų bei aplinkos draugiškumą žmonėms, turintiems ilgalaikes arba trumpalaikes negalias. Šiomis veiklomis siekiame prisidėti prie žmonių, bendruomenių ir organizacijų tarpusavio susikalbėjimo, informuotumo, parodyti galimybes skirtingų socialinių grupių įgalinimui kartu per veiklas, bendrus užsiėmimus.

Tikslinių programų parengimas: Tiksli programa suderinama su vietos bendruomene, sutariant datą, laiką ir trukmę bei pageidaujamas veiklas. Veiklos numatytos priede, gali būti pritaikomos turinio bei trukmės prasme pagal bendruomenės grupės poreikius. Veiklų, skirtų suaugusiems bei vaikams/paaugliams lygiagretumas bei integracija: pusdienio, vakaro ar savaitgalio užsiėmimų metu neįgalieji suaugusieji bei vaikai/paaugliai dalį laiko užsiima veiklomis atskirose grupėse. Kitą dalį laiko vyksta bendravimas kartu, kūrybinių rezultatų pristatymas ar tolesnis bendrų veiklų atlikimas ar aptarimas. Tokiu būdu skatinamas integruotas požiūris ir į savalaikį savarankiškumą, individualumą ir bendruomeniškumą, dalinimąsi bei bendravimą.